Jelen weboldalt a Bíbor House Ajtó Ablak Kft. (a továbbiakban: Bíbor House Ajtó Ablak Kft., (Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy ügyfeleivel egy elektronikus piacteret létesítsen, ami a megrendelői számára nyílászáró termékek egy helyen történő egyszerű áttekintését és megrendelését teszi lehetővé.

1. Általános tudnivalók

1.a.) A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Bíbor House Ajtó Ablak Kft. által üzemeltetett https://nyilaszarouzlet.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

1.b.) A fentiekben megjelölt https://www.nyilaszarouzlet.hu webcímen történő megrendelés regisztrációt követően történik, a honlap online felületén keresztül. Minden egyéb rendelést is – így telefonon, telefaxon, levélben fogadni tudunk, de a rendelést csak írásos (pl. e-mail) megerősítés után tekintjük érvényesnek. A meglévő rendelések módosítását minden esetben írásban kérjük megtenni.

1.c.) A honlapot minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

1.d.) Ügyfélszolgálat:
Bíbor House Ajtó Ablak Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-299711
Adószám: 25978568-2-42
Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 6. fszt. 7.
Statisztikai számjel: 25978568-4673-113-01
Mobil: +36 (70) 212-2727
E-mail: info@nyilaszarouzlet.hu

2. Regisztráció

Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges, a személye adatokat a rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.

3. Böngészés, keresési lehetőségek

Az oldalon többféle keresési lehetőség kínálkozik a kívánt termék kiválasztására.

4. A megrendelés, a szerződés létrejötte

4.a.) A rendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A színmintában megadott színek az elektronikus képalkotó eszközök eltérő beállításai miatt eltérhet a valóságtól. A gyártó/forgalmazó cégek által esetlegesen tévesen megadott termékinformációkért a Kereskedő nem tartozik felelősséggel.

4.b.) A vételár kötöttsége: vételár a kiválasztott áru mellett feltüntetett kedvezményes ár, amely már tartalmazza a kedvezményeket és a forgalmi adót is. Az egyes gyártók/forgalmazók árai devizaárfolyamhoz kötöttek, ezért azok az árfolyam-változás függvényében gyakrabban változhatnak.

4.c.) A Szolgáltató az ajánlatához annak visszavonásáig kötve van, a vételárra irányadó kötöttségre lásd a IV. b. pontot.

4.d.) A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

4.e.) A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül fenntartja magának a megrendelt termék átváltoztatásának jogát, abban az esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói ár listában foglaltaktól. A Szolgáltató ez esetben telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Megrendelőt az árváltozásról. A Megrendelő kérhet módosított megrendelést, vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.

4.f.) Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.g.) A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4.h.) A Szolgáltató a Megrendelő ajánlatának megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben az elküldött visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 3 munkanapon belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

4.i.) A szerződés, a Kereskedő IV.h. pontban meghatározott visszaigazolás Megrendelő részére történő megküldésével jön létre, amely szerződést a Szolgáltató iktat. A szerződés nyelve magyar.

4.j A termékek visszavételére lehetőség nincsen, hibás nyitásirány, vagy nem megfelelő szín esetén, csak a hibátlan sérülésmentes csomagolású ajtókat van lehetőség visszaszállítani. Minden esetben a vevőt terheli, a raktárba való visszaszállítás költsége.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.a.) A szállítási határidőkről és raktárkészlet termékek rendelkezésre állásáról az adott árucikk oldalán olvashat. Esetleges készlethiány esetén, a szállítási határidő, a készlet feltöltéséig hosszabbodhat. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek adatainak módosítására a megrendelés aláírását követően nincs lehetőség. A megrendelésben szereplő nyitásirányokat, a megrendelő köteles átvizsgálni, és azt aláírásával jóváhagyni.

5.b.) A termékek ellenértékét, banki átutalással tudja kiegyenlíteni.

5.c.) Esetleges egyedi megrendelések esetén, 50% előleg megfizetésére van szükség. Amennyiben az előleg a visszaigazolástól számított 1 héten belül nem érkezik meg számlánkra, a megrendelés érvényét veszti és további jogkövetkezmény nélkül törlésre kerül. A termékek leszállításának feltétele, hogy a Vevő a termékek, és díjak ellenértékét 100%-ban megfizesse Eladó részére.

5.d.) A terméket igény esetén cégünk házhoz-szállítja. A megrendelt áru terméklapján megtalálható az irányadó szállítási határidő munkanapban vagy munkahétben kifejezve. Az áru időben történő kiszállításának feltétele a vételár  számlánkra történő megérkezése. Amennyiben megrendelő, szerelést nem kér, úgy a házhozszállítás minden esetben házszámig tart. Nem tartalmazza a termékek lakásba történő bepakolását. Ezen szolgáltatás, külön díj ellenében megrendelhető. Eladó a termék megfelelő működésére kizárólag akkor vállal garanciát, ha azokat saját szakemberei, szakszerűen szerelik be, mivel a forgalmazott termékeknél különös szakértelmet és szakmai tapasztalatot igényel a beszerelés. Megrendelő vagy Megrendelő által megbízott egyéb vállalkozó által történő termékszereléskor kizárólag a termék előre nem látható sérüléseire, illetve rejtett hibái esetén terheli Eladót garanciális kötelezettség. Amennyiben a helyszíni szemle a beépítés szakszerűtlenségét tárja fel, úgy a kiszállás díja a vevőt terheli, (Budapesten 18,000 Ft+ Áfa).

5.e.) Ha a Megrendelő bolti átvételt jelöl meg a megrendelésében az árut köteles 2 héten belül telephelyünkön átvenni. Ha az árut a Megrendelő a megérkezésének telefonos vagy e-mail-ben történő értesítését követő 2 héten belül nem veszi át vagy nem szállíttatja azt el, akkor a további tárolásra raktározási díjat számítunk fel, melynek összege 1.000 Ft+áfa/nap/db. Két hónap eltelte és további minimum két értesítő megküldése után cégünk jogosulttá válik az el nem szállított áru tovább értékesítésére. Eladó az általa értékesített termékekre szakszerű beépítés esetén 1 év teljeskörű garanciát vállal. Amennyiben a vevő nem igényel szerelési munkálatokat, úgy a termékeket leszállításakor át kell nézni részletesen, és a felmerülő esztétikai vagy gyártási hibákat, azonnal az átvételkor kell jelezni. Már beépített vagy letárolt, és ebből fakadó sérülések esetén, a garancia nem él .Esetleges rejtett hibák esetén kicsomagolás közben fényképpel dokumentálva szükséges bejelenteni a hibát. A már beépített ajtókon keletkező, és feltárt hibák, nem tartoznak a garanciális ügyintézés alá.  Garanciális bejelentést kizárólag írásban tehet a Megrendelő, melyet postai úton vagy elektronikus formában juttat el az Eladónak, lehetőség szerint képekkel, fotókkal dokumentálva a fellépő hiba/ sérülés mivoltát. Eladó köteles a hozzá beérkező garanciális bejelentéseket 3 munkanapon belül elbírálni és visszaigazolni a vevő felé, valamint továbbítani a gyártó/beszállító felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó/beszállító garanciális ügykezelése akár több hetet is igénybe vehet.

6. Felelősség

6.a.) A nyilaszarouzlet.hu-n való rendelés feltételezi a megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.b.) A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

6.c.) Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő megrendelést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

6.d.) A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féregtámadásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vírusokról, vírustámadások elhárításáról a www.eset.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

7. Adatvédelem

7.a.) A Bíbor House Ajtó Ablak Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

7.b.) Adatvédelmi nyilatkozatunkat ide kattintva olvashatja.

8. Egyéb

8.a.) Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

8.b.) Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a megrendelő rendelését.

8.c.) A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Ehhez közös megegyezéssel igénybe veszik a Pest Megyei Békéltető Testületet, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. III.em /331. Tel.: 06 1 269-0703, pmbekelteto@pmkik.hu

Amennyiben nem lehetséges a peren kívüli panaszkezelési mód, szerződő felek értékhatártól függően a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

8.d.) A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen honlapon más által rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

Bíbor House Ajtó Ablak Kft.
Budapest, 2017. július 5.